0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان در جاوا با استفاده از regular expressions چک کرد که یک String فقط شامل عدد است؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (10 امتیاز)

با ایجاد این متد در هر جای کد راحت می تونید اینو چک کنید

	public boolean isInt(String str) {
		try {
			Integer.parseInt(str);
			return true;
		} catch (NumberFormatException e) {
			return false;
		}
	}

 

و برای چک کردن :

isInt("123"); // true
isInt("12a"); //false

 

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با تکه کد زیر می توان این کار را انجام داد:

String numbers = "093534";
if (numbers.matches("[0-9]+"){
// do something
}

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 465 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 420 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 982 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 687 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 325 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 283 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 565 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
...