+2 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

وقتی با استفاده از عملگر تقسیم در PHP دو عدد را تقسیم می کند اگر نتیجه تقسیم اعشار داشته باشد تا چندین رقم اعشار در متغییر ذخیره می شود:

$p = 2/13;

مقدار ذخیره شده در p معادل 0.153846154 می باشد. چطور می توان دو عدد را در PHP بر هم تقسیم کنم و قسمت صحیح نتیجه را بدست بیاورم؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با استفاده از تابع round می توانید این کار را انجام دهید:

round($p,0)
قبل توسط (30 امتیاز)
+1
این جواب اشتباه است! چون تنها عدد را تا صفر رقم اعشار گرد میکند و مثلاً برای 4.67 بجای 4، عدد 5 را به اشتباه بر میگرداند. راه حل به شکل پاسخ مجزا در همین صفحه ثبت شد.
+1 امتیاز
قبل توسط (30 امتیاز)

اگر منظور شما از "قسمت صحیح" همان "خارج قسمت تقسیم" بوده باشد:

برای PHP 7:

از تابع intdiv استفاده میشود.

مثال:

echo intdiv(14, 3);

که نتیجه آن 4 می شود.

(حاصل تقسیم 14 بر 3 برابر 4.67 می باشد)

در مثال شما:

echo intdiv(2, 13);

حاصل 0 خواهد بود.

برای PHP کوچکتر از 7:

از این تابع استفاده شود:

function intdiv($a, $b){
    return ($a - $a % $b) / $b;
}

نکته: استفاده از تابع round بدین منظور، اشتباه است. چراکه تنها عدد را گرد میکند و در مثال بالا بجای 4، عدد 5 را به اشتباه بر میگرداند.

 

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 206 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 952 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 367 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 228 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
...