0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

در صورتی که در یک query در mysql تقسیم بر صفر (Division by zero) اتفاق بیوفتد، خروجی آن query به چه صورت می شود؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

در mysql در صورت بوجود آمدن Division by zero خروجی query برابر null می شود:

SELECT 102/(1-1);
        -> NULL

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 377 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 313 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 364 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 329 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 425 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 468 بازدید
...