0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان در یک query در mysql باقیمانده یک تقسیم را بدست آورد.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

دو عملگر % و MOD و همچنین تابع MOD برای بدست آوردن باقیمانده یک تقسیم در mysql استفاده می شوند:

 SELECT MOD(234, 10);
    -> 4
 SELECT 253 % 7;
    -> 1
 SELECT MOD(29,9);
    -> 2
 SELECT 29 MOD 9;
    -> 2

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 375 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 413 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 372 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 450 بازدید
...