معنی "خرد را مکن با دل اندر مغاک" چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.966,023 بازدید
مصرعی از یک شعره که فقط یه مصرعش یادمه
سوال 8 سال قبل در تالار علم و دانش توسط SAMIRA (7,136 امتیاز)

2 جواب

+1 رأی

مصراع « خرد را مكن با دل اندر مغاك» در ادبيات فارسي سوم رياضي چنين معنا شده است « عقل و احساس خود را تباه مكن» و « بر خلاف عقل و احساس خود عمل نكن»

زمن پاسخ ايـن بــر به اسفنــديـار            كه اي شيردل مهتر نامدار (بهمن)

هــر آن كس كه دارد روانش خرد              ســر مـايــــة كــارها بنــــگرد

به گيتي بر اين سان كه اكنون تويي          نبايـــد كه دارد ســر بـدخويي

به پوزش كنـــم نــرم خشم ورا                    ببوســم سر و پا و چشــم و را

همـه هر چه گفتـــم كنون ياد دار            بگــو پيش پرمـــايه اسفنــديار

 كه دستان بــد گوهر ديوزاد                                  به گيتي فزون زيــن ندارد نــژاد

بيامــد بگسترد سيمــرغ پر                          نــديــد اندرو هيــچ آيين و فر

بدو گفت رستم كه آرام گير                                  چه گويي سخن هاي نادل پــذير

نياكانــت را پادشاهــــی زماست                    و گرنه كسي نـام ايشان نخواست

مرا خواري از پوزش و خواهش ست            و زين نرم گفتن مــرا كاهش ست

بـدو گفت رستــــم كه اي نامـــدار                   هميشه خــرد بــادت آموزگار

هر آن مي كه با تو خورم نوش گشت                   روان خــردمند را توش گشت

كه مــن هر چه گفتــم به جاي آورم                  خــرد پيش تو رهنمــاي آورم

بياساي يــك چند و بر بد مكــوش                  سوي مردمي يا ز و باز آر هوش

بيامــد چنين تــا لب هيــرمند               همه دل پر از باد و لب پر از پند

گذشت از لب رود و بالا گفت                   همي مـانـد از كار گيتي شگفت

بترس از جهان دار يزدان پاك                  خرد را مكن با دل اندر مغاك

تو با من به بيداد كـوشي همـي                دو چشم خرد را بپوشي همي

 

با تشکر از : http://khajavialireza.blogfa.com

جواب 8 سال قبل توسط my20 (1,097 امتیاز)
یعنی از نظر شما منظورش  احساساتی رفتار کردنه؟
عقل و احساس خود را تباه مكن» و « بر خلاف عقل و احساس خود عمل نكن»
+1 رأی
سلام.

دبیر من ک یکی از دبیرای مطرح شهر بود (استاد محمدزاده-قائمشهر) با کلی دلیل و مدرک ک الان یادم نیست گفت:

<<بر خلاف عقل و احساس خود عمل نکن.
جواب 8 سال قبل توسط shahabi175 (930 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.71593 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45245 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.08637 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.142,836 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.371,126 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.722,155 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.598,169 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3567 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21168 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...