0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
نهاده خلق حرم سوی کعبه روی عبادت

من ازمیان همه روی دل به سوی توکردم

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 576 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 9.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 302 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 228 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 835 بازدید
...