کاربر "shahabi175"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Adnan Shahabi
محل زندگی: Ghaem-shahr
وب سایت:
درباره: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

فعالیت های "shahabi175"

امتیاز: 920 امتیاز (رتبه #29)
سوال ها: 71 (21 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shahabi175 ›
جواب ها: 80 (7 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shahabi175 ›
نظرها: 373
رأی های داده شده: 60 سوال, 149 جواب
رأی های داده شده: 209 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 119 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shahabi175"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0862 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27453 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46788 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.612,755 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07125 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2361 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16287 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28515 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08155 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08165 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41773 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22417 بازدید
...