کاربر "my20"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مسعود عباسی
محل زندگی: ایلام
وب سایت: www.My20.blogfa.com
درباره: دانشجوی مهندسی IT

فعالیت های "my20"

امتیاز: 1,097 امتیاز (رتبه #23)
سوال ها: 21 (13 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط my20 ›
جواب ها: 95 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط my20 ›
نظرها: 119
رأی های داده شده: 0 سوال, 8 جواب
رأی های داده شده: 8 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 93 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "my20"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09259 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25788 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,714 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.5610,320 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18524 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27785 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13420 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.998,687 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12397 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.842,941 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19617 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14459 بازدید
...