0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
تغیر رشته از فوق دیپلم بهداشت عمومی به لیسانس حسابداری

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (7.8هزار امتیاز)
دارندگان مدارك كارداني پيوسته براي شركت در آزمون كارشناسي ناپيوسته تنها مي توانند يكي از رشته هاي متجانس با عنوان مدرك كارداني خود را انتخاب نمايند.

با دارا بودن مدرك دوره كارداني در رشته هاي مرتبط (بانكداري ، اقتصاد ، حسابداري، مديريت، رياضيات ،آمار و كامپيوتر) از مؤسسه عالي بانكداري ايران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   میتوان برای لیسانس حسابداری اقدام کرد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 5.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 83 بازدید
...