کاربر "erfan2013"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: عرفان جهانگيري
محل زندگی:
وب سایت: www.erfan2013.rozblog.com
درباره: من يه سايت ديگه هم دارم اگر خواستيد به آن هم سري بزنيد  آدرسش اينه www.erfan2013.etaha.com

فعالیت های "erfan2013"

امتیاز: 983 امتیاز (رتبه #25)
سوال ها: 35 (16 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط erfan2013 ›
جواب ها: 26 (14 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط erfan2013 ›
نظرها: 17
رأی های داده شده: 16 سوال, 11 جواب
رأی های داده شده: 27 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 116 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "erfan2013"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27602 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08140 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.763,179 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05106 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05108 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1206 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43884 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0493 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12258 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05104 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07149 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.962,110 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.413,177 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18408 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09203 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 85.83201,025 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09201 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06140 بازدید
...