کاربر "erfan2013"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: عرفان جهانگيري
محل زندگی:
وب سایت: www.erfan2013.rozblog.com
درباره: من يه سايت ديگه هم دارم اگر خواستيد به آن هم سري بزنيد  آدرسش اينه www.erfan2013.etaha.com

فعالیت های "erfan2013"

امتیاز: 983 امتیاز (رتبه #23)
سوال ها: 36 (16 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط erfan2013 ›
جواب ها: 26 (14 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط erfan2013 ›
نظرها: 17
رأی های داده شده: 16 سوال, 11 جواب
رأی های داده شده: 27 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 116 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "erfan2013"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45507 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1165 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49326 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0653 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0647 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0982 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13120 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49450 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0551 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0995 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0663 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0557 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.421,524 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.51,683 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0784 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0998 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 143.79173,269 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13149 بازدید
...