کاربر "erfan2013"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: عرفان جهانگيري
محل زندگی:
وب سایت: www.erfan2013.rozblog.com
درباره: من يه سايت ديگه هم دارم اگر خواستيد به آن هم سري بزنيد  آدرسش اينه www.erfan2013.etaha.com

فعالیت های "erfan2013"

امتیاز: 983 امتیاز (رتبه #25)
سوال ها: 35 (16 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط erfan2013 ›
جواب ها: 26 (14 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط erfan2013 ›
نظرها: 17
رأی های داده شده: 16 سوال, 11 جواب
رأی های داده شده: 27 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 116 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "erfan2013"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25623 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08159 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.633,258 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06119 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06122 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11238 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4912 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05116 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12280 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05119 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08184 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.92,161 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.373,355 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2489 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1242 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 79.63202,256 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09217 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06167 بازدید
...