0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (0 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
رشته الکتروتکنیک بدون سابقه کار

سوالات مشابه

+2 امتیاز
0 پاسخ 19.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 817 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 398 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در بازار و اقتصاد توسط zhaleh noei (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 518 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 134 بازدید
...