+2 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

در فایل های mapping در hibernate چگونه می توانم برای یک property مقدار پیش فرض بگذارم که در صورتی که فیلد متناظر مقدار نداشت آن مقدار پیش فرض در پایگاه داده ذخیره شود (مثل کلمه DEFAULT در دستورات تعریف جدول در sql)؟

این property را برای مثال ببینید:

<property name="amount" type="java.lang.Long" column="AMOUNT"/>

چه attribute به این تگ اضافه کنم که اگر amount مقدار نداشت عدد ۱ در پایگاه داده ذخیره بشه؟

ممنون.

1 پاسخ

+4 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

کد خود را به این گونه تغییر دهید:

<property name="amount" type="java.lang.Long" not-null="true"
insert="false" update="false" >
<column name="AMOUNT" default="1"/>
</property>

 

قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
بله
هر چه در تگ column قرار داده باشید برای آن ستون اعمال می شود.
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
تگ property باید خصوصیات زیر را نیز داشته باشد:
<property name="amount" type="java.lang.Long" not-null="true"
insert="false" update="false" >

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 260 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 603 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 490 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط aminiS (479 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 417 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 319 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 636 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 314 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 514 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط kashi (7.2هزار امتیاز)
...