+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چطور می توان در MySQL در قسمت where یک query برروی یک فیلد از نوع DATETIME که زمان افزوده شدن هر رکورد را در خود ذخیره کرده است شرطی گذاشت که کلیه رکورد های ذخیره شده در 30 روز اخیر را نمایش دهد ؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

برای مثال:

select * from eventlog WHERE 
(create_time BETWEEN SYSDATE() - INTERVAL 30 DAY AND SYSDATE())

 

سوال شده 11 سال قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز) بدست آوردن تاریخ n روز پیش در MySQL

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 734 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 468 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 425 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 377 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 551 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.3هزار بازدید
...