0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

 نوع داده datetime در MySQL بصورت زیر نمایش داده می شود:

2008-11-11 13:23:44.657

چگونه می توان فقط سال و ماه این نوع را نمایش داد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

تابع EXTRACT در MySQL این کار را انجام می دهد:

EXTRACT(YEAR_MONTH from created_date)

اطلاعات بیشتر.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 375 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 337 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 438 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 719 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 403 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
...