+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.8هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
چگونه به تخم گذار بودن یا بچه زا بودن حیوانات پی ببریم؟

1 پاسخ

+5 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
با نگاه کردن به گوش حیوانات می توانیم به تخم گذار بودن یا بچه زا بودن آنها پی ببریم. بدین صورت که تخم گذاران گوششان خیلی نمایان نیست و بچه زایان گوششان آشکار و نمایان است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 362 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 4.5هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط میشل (887 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 219 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 464 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در علم و دانش توسط شاکر (690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 719 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در علم و دانش توسط شاکر (690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 931 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در علم و دانش توسط شاکر (690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 276 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 911 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در علم و دانش توسط سلطانی (1.0هزار امتیاز)
...