0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

با چه دستوری می توانم بصورت موقتی Constraint های یک جدول را در پایگاه داده اوراکل غیر فعال کنم و سپس پس از انجام کار دوباره فعالش کنم؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

برای این کار می توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

alter table
   table_name
ENABLE constraint
   constraint_name;

alter table
   table_name
DISABLE constraint
   constraint_name;

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 372 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 479 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 637 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 632 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 952 بازدید
...