0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.0هزار امتیاز)

پس از اجرای یک query برروی یک shema اوراکل، خطای ORA-00001: unique constraint violated را دریافت می کنم، این خطا نمایانگر چیست؟

2 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

وقتی یک UPDATE یا INSERT باعث می شود مقداری تکراری برای ستونی که برای آن unique index تعریف شده است ایجاد شود این خطا رخ می دهد. برای رفع این مشکل یا باید آن unique index را از روی آن ستون حذف کنید یا رکوردی که باعث بوجود آمدن مقدار تکراری می شود را از جدول حذف کنید.

قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
+2
البنه ممکن است unique constraint به صورت ترکیبی باشد . یعنی بجای یک ستون بر روی دو یا چند ستون تعریف شده باشد.
+2 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
خطای فوق زمانی رخ می دهد که شما قانون یکتایی در یک فیلد رو نقض کنید. مثلاً اگر فیلدی یکتا(uniqe) باشد نمی تواند 2 مقدار یکسان در آن فیلد ذخیره نمود.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 333 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 328 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 241 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 710 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 623 بازدید
...