0 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (505 امتیاز)
as well، فرقش با as well as چیه؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (437 امتیاز)
هر دو به معنی همچنین هستن

ولی بخاطر قوائد as well as در وسط جمله و as well در آخر جمله بکار می رود.

مثلان در یک جمله میگویند من و امیر بلند هستیم از as well در ساختار جمله بندی انگلیسیش بکار میرود

ولی اگر در جمله بگویند من و امیر مثل رضا بلند قد هستیم از as well asدر ساختار انگلیسیش بکار میرود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 308 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 392 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 570 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 218 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 41.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط shamstabrizi (505 امتیاز)
+3 امتیاز
3 پاسخ 29.9هزار بازدید
...