+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
توابع MAX و MIN جزو توابع Aggregation می باشند و برای یک ستون کارکرد دارند، آیا تابعی وجود دارد که مقدار بیشینه و کمینه چند ستون یا چند مقدار ثابت را به ما نشان دهد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این منظور می توانید از توابع LEAST و GREATEST استفاده نمایید که 2 الی n آرگومان می گیرد.

این توابع بر روی رشته ها به صورت مقایسه کد کارکتر از اولین کارکتر و برای تاریخ ها به صورت قدیمی ترین تا جدید ترین نیز کار می کند.

برای مثال

SELECT LEAST (1, 8, 3), GREATEST (10, 2, 3)
 FROM DUAL;


LEAST(1,8,3) GREATEST(10,2,3)
------------ ----------------
      1        10


1 row selected.

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 744 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 319 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 887 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 381 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 262 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 576 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 933 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 407 بازدید
...