+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
در یک پایگاه داده که کاربران با time zone های مختلف به پایگاه داده متصل می شوند، چگونه می توان ثبت وقایع زمانی را (timestamp) را با محدوده زمانی کاربر داشت؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

برای این منظور می توانید از کوئری زیر استفاده نمایید:

ALTER SESSION SET TIME_ZONE = '+5:30';

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 401 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 746 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 901 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 730 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 311 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 880 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 558 بازدید
...