+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

من دنبال یک library هستم که به راحتی اشیاء جاوا را به XML و بلعکس تبدیل کنم؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این کار کتابخانه های زیادی در جاوا وجود دارد، به نظر من JAXB که درون JDK قرار دارد (از نسخه JDK 6 ) بهترین گزینه است چون نیازی به استفاده از کتابخانه خارجی وجود ندارد. کلاس زیر یک POJO است:

import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement
public class CreditCard {

  private String number;
  private String expiryDate;
  private Integer controlNumber;
  private String type;

  public CreditCard(String number, String expiryDate, Integer controlNumber, String type) {
    this.number = number;
    this.expiryDate = expiryDate;
    this.controlNumber = controlNumber;
    this.type = type;
  }

  public CreditCard() {
  }

  .
  .
  .
  //getter and setter
}

با استفاده از کد زیر می توانیم یک شئ ار کلاس CreditCard را به XML تبدیل کنیم:

  public static void main(String[] args) {
    try {
      CreditCard creditCard = new CreditCard("1234", "12/09", 6398, "Visa");
      StringWriter writer = new StringWriter();
      JAXBContext context = JAXBContext.newInstance(CreditCard.class);
      Marshaller m = context.createMarshaller();
      m.marshal(creditCard, writer);
      System.out.println(writer.toString());
    } catch (JAXBException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

در بین کتابخانه های خارج از JDK نیز xstream گزینه خوبی است.

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 885 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 510 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 289 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
سوال شده 6 سال قبل در برنامه نویسی توسط HA (347 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 262 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط shamstabrizi (505 امتیاز)
...