معنی یا معادل comes down در فارسی در جمله زیر چیست؟ (مربوط به برنامه نویسی)

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.6526 بازدید

لطف کنید معنی یا معادل comes down را در فارسی در جمله زیر مشخص کنید. درصورت امکان کل متن را ترجمه کنید.

...With asynchronous communications it’s different. You can place an order but don’t have to wait for its execution. Similarly, when you drop a letter in a mailbox you don’t have to wait for a mail truck to arrive to the recipient. The process of placing a trade order comes down to putting a Java object that describes your order into a certain message queue of your MOM provider.

سوال 1 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط 1993 (246 امتیاز)

سوال های مشابه

+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59105 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33473 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15380 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7840 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7658 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5129 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12235 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4626 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.232,051 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3259 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...