معنی یا معادل comes down در فارسی در جمله زیر چیست؟ (مربوط به برنامه نویسی)

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1895 بازدید

لطف کنید معنی یا معادل comes down را در فارسی در جمله زیر مشخص کنید. درصورت امکان کل متن را ترجمه کنید.

...With asynchronous communications it’s different. You can place an order but don’t have to wait for its execution. Similarly, when you drop a letter in a mailbox you don’t have to wait for a mail truck to arrive to the recipient. The process of placing a trade order comes down to putting a Java object that describes your order into a certain message queue of your MOM provider.

سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط 1993 (242 امتیاز)

سوال های مشابه

+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65444 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33648 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16495 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29161 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37214 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72546 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11276 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19105 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.182,572 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33229 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...