0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.3هزار امتیاز)

اصطلاح has the penny dropped در زبان انگلیسی به چه معنایی است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (843 امتیاز)

اصطلاح Has the penny dropped:

معنا: افتاد؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 841 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 732 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 491 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 569 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 762 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 979 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
...