0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توانم یک پروژه desktop جاوا را با استفاده از Maven اجرا کنم؟ چه دستور Maven رو باید استفاده کنم؟

mvn ....

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با دستور زیر و دانستن کلاس حاوی متد main می توانید برنامه خود را با استفاده از Maven اجرا کنید:

mvn package exec:java -Dexec.mainClass=com.javabyab.App

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 381 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 426 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 566 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 482 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 449 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 384 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 344 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 717 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 318 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 2.2هزار بازدید
...