0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان یک پروژه shared library جاوا با استفاده از Maven ایجاد کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

ابتدا Maven رو دانلود کرده و درون path سیستم عامل خود قرار دهید. با استفاده از دستور mvn archetype:generate بصورت زیر می توانید یک پروژه Maven درست کنید که هم برای پروژه های Java SE و هم shared library مناسب است:

mvn archetype:generate -DgroupId=com.test -DartifactId=TestProject -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 448 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 688 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 267 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 528 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 260 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 426 بازدید
...