کاربر "Sina1993"

زمان عضویت: 8 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Sina1993"

امتیاز: 19 امتیاز (رتبه #430)
سوال ها: 3 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Sina1993 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Sina1993 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Sina1993"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91214 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2460 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49121 بازدید
...