+2 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (7.0هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
تو آمپاز ماندن یعنی چه و معمولا چه هنگامی استفاده می شود؟
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
آمپاز یا آمپاس؟
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
فکر کنم آمپاس درست باشه ولی مطمئن نیستم

3 پاسخ

+5 امتیاز
قبل توسط (408 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
آمپاز ( آمپاس ) تلفظ عامیانه کلمه انگلیسی Impasse هست.
Impasse به این معنیست : دشواری ، تنگنا ، وضعیت بغرنج ، حالتی که از آن رهایی نباشد.

بنابراین "تو آمپاز ماندن" رو به معنی "در تنگنا قرار گرفتن" میشه تعبیر کرد.
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
+1
در ادامه توضیح بسیار خوب poorya عزیز ، impasse کوچه بن بست هم معنی میده
قبل توسط (1.3هزار امتیاز)
آمپاس درسته
+2 امتیاز
قبل توسط (390 امتیاز)
آمپاس از واژه آلمانی Engpass  پرفته شده و وارد زبان فارسی شده است. این واژه آلمانی در لغتنامه دهخدا به معنای تنگنا ، فشار و کار انجام شده آمده است.
0 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
I`ve reached an impasse یعنی به بن بست رسیدم

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.4هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 15.5هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 725 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 1.5هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.8هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 383 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 389 بازدید
سوال شده 1 سال قبل در علم و دانش توسط حميدرضا عسگري_601660 (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12.2هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 7.9هزار بازدید
...