کاربر "shahrivari"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shahrivari"

امتیاز: 390 امتیاز (رتبه #62)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shahrivari ›
جواب ها: 21 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shahrivari ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 2 سوال, 13 جواب
رأی های داده شده: 13 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 35 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shahrivari"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21624 بازدید
+4 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 5.0615,571 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06186 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19555 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08222 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 11.6834,777 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,617 بازدید
–1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05135 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.018,980 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.2312,547 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12367 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05148 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32948 بازدید
...