لغت just چه کابردهایی دارد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.42104 بازدید

کلمه ی just چه کاربردهای در جمله دارد؟

سوال 8 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (175 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

موارد استفاده just:

- همین چند لحظه پیش، به تازگی

The plane just landed in New York

هواپیما همین چند لحظه پیش تو نیویورک نشست.

- وقتی بخواهیم خیلی مودبانه از کسی چیزی درخواست کنیم.

?can i just borrow your cell phone for a second

میشه لطفا موبایلت رو برای چند لحظه قرض بگیرم؟

- سریع

I'm just going to finish this and then we can go.

سریع این کارمو تموم می کنم، اون وقت بعدش می تونیم بریم.

- دقیقا

Thank you so much, that's just what i wanted.

خیلی ممنون، این دقیقا همون چیزیه که می خواستم.

- فقط

He's just a kid. Don't be so hard on him.

اون فقط یه بچه اس. انقدر بهش سخت نگیر.

- به سادگی

I can't just leave my office whenever i want.

به همین سادگی هم نیست هر وقت خواستم دفترمو ترک کنم.

جواب 5 ماه قبل توسط N.SA (736 امتیاز)
ویرایش 5 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1450 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3563 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3576 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2971 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5127 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3599 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41117 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...