لغت just چه کابردهایی دارد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.31118 بازدید

کلمه ی just چه کاربردهای در جمله دارد؟

سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (190 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

موارد استفاده just:

- همین چند لحظه پیش، به تازگی

The plane just landed in New York

هواپیما همین چند لحظه پیش تو نیویورک نشست.

- وقتی بخواهیم خیلی مودبانه از کسی چیزی درخواست کنیم.

?can i just borrow your cell phone for a second

میشه لطفا موبایلت رو برای چند لحظه قرض بگیرم؟

- سریع

I'm just going to finish this and then we can go.

سریع این کارمو تموم می کنم، اون وقت بعدش می تونیم بریم.

- دقیقا

Thank you so much, that's just what i wanted.

خیلی ممنون، این دقیقا همون چیزیه که می خواستم.

- فقط

He's just a kid. Don't be so hard on him.

اون فقط یه بچه اس. انقدر بهش سخت نگیر.

- به سادگی

I can't just leave my office whenever i want.

به همین سادگی هم نیست هر وقت خواستم دفترمو ترک کنم.

جواب 9 ماه قبل توسط N.SA (746 امتیاز)
ویرایش 9 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1363 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.625 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63190 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2889 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52185 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2691 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56214 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2388 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55213 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29123 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...