ترجمه تعصب و غیرت در زبان انگلیسی؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.19260 بازدید
ترجمه تعصب و غیرت در زبان انگلیسی؟
سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط salamalaykom (0 امتیاز)
تغییر تالار 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی
zeal یا jealousy
جواب 3 سال قبل توسط mahsataghinasab (2 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16312 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.062,363 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.576,358 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34195 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44500 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,174 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,465 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35919 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.219,387 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.2516,683 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...