کاربر "hafezi"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: kurdestan
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hafezi"

امتیاز: 111 امتیاز (رتبه #136)
سوال ها: 42 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hafezi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط hafezi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 22 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hafezi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09187 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0472 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار هنر
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,379 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.53,192 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12262 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19406 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37863 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18410 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05115 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09209 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1241 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 42.7799,063 بازدید
+4 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 6.6516,055 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14333 بازدید
...