کاربر "hafezi"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: kurdestan
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hafezi"

امتیاز: 111 امتیاز (رتبه #136)
سوال ها: 42 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hafezi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط hafezi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 22 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hafezi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09178 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0366 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار هنر
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,204 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.583,169 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12247 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19376 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39850 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18392 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14321 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05112 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09202 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11237 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 42.6494,107 بازدید
+4 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 6.8615,820 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14315 بازدید
...