کاربر "hafezi"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: kurdestan
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hafezi"

امتیاز: 111 امتیاز (رتبه #139)
سوال ها: 42 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hafezi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط hafezi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 22 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hafezi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12366 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06170 بازدید
سوال 8 سال قبل در تالار هنر
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.334,034 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.123,434 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16499 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19600 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.321,051 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21692 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17576 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08273 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1315 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14471 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 35.84117,184 بازدید
+4 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 10.2334,433 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08258 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15507 بازدید
...