کاربر "hafezi"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: kurdestan
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hafezi"

امتیاز: 111 امتیاز (رتبه #130)
سوال ها: 42 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hafezi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط hafezi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 22 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hafezi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09126 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0350 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار هنر
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54827 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.983,105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14218 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19307 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46801 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18316 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13240 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0478 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1183 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11196 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 40.9372,114 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 5.069,404 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0476 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15276 بازدید
...