کاربر "hafezi"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: kurdestan
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hafezi"

امتیاز: 111 امتیاز (رتبه #134)
سوال ها: 42 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hafezi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط hafezi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 22 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hafezi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09138 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0353 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار هنر
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54889 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.853,124 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13223 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19323 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43811 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18335 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13254 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0484 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1188 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11203 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 41.2777,877 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 4.899,700 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0485 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15288 بازدید
...