کاربر "hafezi"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: kurdestan
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hafezi"

امتیاز: 111 امتیاز (رتبه #138)
سوال ها: 42 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hafezi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط hafezi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 22 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hafezi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12317 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04124 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار هنر
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.962,667 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.173,302 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13376 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19535 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32960 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19568 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15451 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07209 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09268 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11345 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 38.21115,673 بازدید
+4 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 10.131,547 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06169 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13401 بازدید
...