کاربر "hafezi"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: kurdestan
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hafezi"

امتیاز: 111 امتیاز (رتبه #136)
سوال ها: 42 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hafezi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط hafezi ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 22 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hafezi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09158 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0359 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار هنر
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,032 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.73,147 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13234 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19349 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41835 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18366 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14293 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05100 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1197 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11218 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 41.3384,397 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 4.7110,076 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0595 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15302 بازدید
...