به خونت تشنم به انگلیسی چی میشه؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.39549 بازدید
برای پاسخ دادن به این حس پجوری بگم ؟
سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط ZHR_HMD (0 امتیاز)
تغییر تالار 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,174 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 10.0726,467 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.742,373 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.7212,149 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,852 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.695,476 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.023,339 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24782 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.652,131 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,476 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...