اوراکل و mysql از چه زبان های برنامه نویسی پشتیبانی می کنند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.47686 بازدید

پایگاه داده ی اوراکل (oracle) و Mysql از چه زبان های برنامه نویسی پشتیبانی می کند؟

سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط N.SA (801 امتیاز)
ویرایش 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی

oracle از زبان های برنامه نویسی زیر پشتیبانی میکند:

java، JavaScript،Lisp،Perl،PHP، Python، R، Ruby، Scala،Tcl،Visual Basi و C، C#، C++

MySql از زبان های زیر پشتیبانی می کند:

C
C#
C++
Java
Objective-C
PHP
Python
Ruby

 

جواب 4 سال قبل توسط N.SA (801 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,974 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24709 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.811,196 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22304 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14308 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26789 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.351,041 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13263 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.792,373 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19455 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...