استفاده از portalApi جهت خواندن لیست های کاربران و واحد های سازمانی و پست ها و ...

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0791 بازدید

برای استفاده از لیست کاربران و واحد های سازمانی و کاربران متعلق به یک واحد سازمانی و .... سرویس یا امکانی  در پرتال وجود دارد؟

سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط nirvana (99 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب
بدین منظور سرویس هایی در portal-client-api فراهم شده است. برای دانستن چگونگی کار با این سرویس ها به بخش wise:سرویسهای پرتال ویکی شرکت اعوان مراجعه نمایید.
جواب 3 سال قبل توسط mahdi mostafazadeh_5 (157 امتیاز)
انتخاب شده در 3 سال قبل توسط nirvana

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2230 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14142 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08102 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17153 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط nirvana (99 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1196 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12114 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2203 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14147 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Mirshams (176 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...