کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 146 امتیاز (رتبه #105)
سوال ها: 9 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 21 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 30
رأی های داده شده: 39 سوال, 18 جواب
رأی های داده شده: 57 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4386 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.67410 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1679 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0672 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7764 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5344 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5344 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2732 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4757 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.44293 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48102 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2266 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.477 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65108 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23182 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2542 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4677 بازدید
...