کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 146 امتیاز (رتبه #107)
سوال ها: 9 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 21 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 31
رأی های داده شده: 45 سوال, 19 جواب
رأی های داده شده: 64 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48322 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51105 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.71670 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.95203 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3272 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2761 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2557 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2456 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1643 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2566 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3453 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34122 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1778 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2586 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47147 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23209 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1753 بازدید
...