کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 3 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 44 امتیاز (رتبه #220)
سوال ها: 3 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 12 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 16 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3615 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4313 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3336 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4549 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.36151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.53725 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1539 بازدید
...