کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 44 امتیاز (رتبه #222)
سوال ها: 4 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 7تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 24 سوال, 7 جواب
رأی های داده شده: 31 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 99 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 77 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1515 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.652 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8163 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5854 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3641 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2446 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2955 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.15224 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.871,139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1449 بازدید
...