کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 8 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 80 امتیاز (رتبه #148)
سوال ها: 5 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 15تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 22
رأی های داده شده: 33 سوال, 12 جواب
رأی های داده شده: 45 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 9 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.39107 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6756 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8959 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4254 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21138 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8232 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5565 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6828 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.936 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5622 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6775 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0448 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3489 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6641 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1473 بازدید
...