کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 10 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 116 امتیاز (رتبه #123)
سوال ها: 9 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 17 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 29
رأی های داده شده: 37 سوال, 16 جواب
رأی های داده شده: 53 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.0849 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.530 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7533 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7521 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5727 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9247 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.41187 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5678 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2559 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5466 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.875 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24167 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4240 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7372 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3736 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4543 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2827 بازدید
...