کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 146 امتیاز (رتبه #107)
سوال ها: 9 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 21 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 31
رأی های داده شده: 44 سوال, 19 جواب
رأی های داده شده: 63 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51310 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71104 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.68561 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.693 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.01157 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4271 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3458 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3153 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.242 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3165 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.36395 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39116 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1976 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.383 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57143 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23197 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1846 بازدید
...