کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 176 امتیاز (رتبه #105)
سوال ها: 9 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 29 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 31
رأی های داده شده: 50 سوال, 21 جواب
رأی های داده شده: 71 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 17 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6635 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5821 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4844 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1464 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0255 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41460 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23156 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.993,407 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.19807 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1499 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.174 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16119 بازدید
...