کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 146 امتیاز (رتبه #110)
سوال ها: 9 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 21 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 31
رأی های داده شده: 45 سوال, 19 جواب
رأی های داده شده: 64 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45364 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37129 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.031,089 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1359 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2283 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.273 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2282 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1355 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2290 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3642 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27135 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1486 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23110 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39178 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23240 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1672 بازدید
...