کاربر "مسعود سنائی"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسعود سنائی"

امتیاز: 28 امتیاز (رتبه #343)
سوال ها: 5 (4 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسعود سنائی ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط مسعود سنائی ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسعود سنائی"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19122 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14146 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0886 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی
...