کاربر "mahdi mostafazadeh_5"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mahdi mostafazadeh_5"

امتیاز: 95 امتیاز (رتبه #138)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
جواب ها: 8 (5 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mahdi mostafazadeh_5"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.2438 بازدید
نظر 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8632 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4521 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4828 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0764 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.669 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3653 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3847 بازدید
...