کاربر "gatity"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gatity"

امتیاز: 72 امتیاز (رتبه #158)
سوال ها: 11 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط gatity ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط gatity ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gatity"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2547 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 88 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7319 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.919 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2931 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.652 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68119 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1934 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1324 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.360 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2447 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2349 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
...