کاربر "gatity"

زمان عضویت: 9 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gatity"

امتیاز: 89 امتیاز (رتبه #143)
سوال ها: 13 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط gatity ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط gatity ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gatity"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9850 بازدید
سوال 1 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6341 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5438 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.251 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.324 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5846 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5148 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3962 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67163 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1538 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.126 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2566 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1951 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1954 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 8 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
...