کاربر "gatity"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gatity"

امتیاز: 139 امتیاز (رتبه #113)
سوال ها: 21 (17 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط gatity ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط gatity ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 23 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gatity"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.9879 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4420 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3918 بازدید
ویرایش 1 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5968 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5746 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4441 بازدید
سوال 3 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4789 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0940 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2261 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3165 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2771 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2383 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.255 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1464 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1339 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2572 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64194 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7316 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1359 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1992 بازدید
...