کاربر "gatity"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gatity"

امتیاز: 116 امتیاز (رتبه #125)
سوال ها: 15 (13 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط gatity ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط gatity ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 20 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gatity"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.175 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1136 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3756 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6254 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4663 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2869 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2743 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1657 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1627 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3660 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4989 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69228 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1550 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2278 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1658 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1867 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 11 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
...