کاربر "gatity"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gatity"

امتیاز: 48 امتیاز (رتبه #206)
سوال ها: 8 (4 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط gatity ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط gatity ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 9 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gatity"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 133 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7286 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2228 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1620 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2737 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3854 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2840 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2742 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 4 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
...