کاربر "gatity"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gatity"

امتیاز: 139 امتیاز (رتبه #117)
سوال ها: 21 (17 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط gatity ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط gatity ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 23 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gatity"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4995 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1836 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2141 بازدید
ویرایش 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3286 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2867 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.249 بازدید
سوال 8 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3103 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0851 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1670 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2177 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2291 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1789 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1463 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1275 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1147 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1985 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69317 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69421 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1277 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16103 بازدید
...