کاربر "gatity"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gatity"

امتیاز: 133 امتیاز (رتبه #116)
سوال ها: 18 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط gatity ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط gatity ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 23 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gatity"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.0635 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8625 بازدید
سوال 4 هفته قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.155 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6684 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.140 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2758 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.459 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3466 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2577 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2349 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1560 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1432 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2965 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59142 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68265 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1456 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2186 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1769 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1669 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی
...