کاربر "gatity"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gatity"

امتیاز: 139 امتیاز (رتبه #113)
سوال ها: 21 (17 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط gatity ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط gatity ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 23 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gatity"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9186 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2424 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2525 بازدید
ویرایش 3 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4373 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.454 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3146 بازدید
سوال 4 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3995 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0843 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1963 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2566 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2580 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.285 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1758 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1368 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1241 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2174 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64229 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68345 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1263 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1896 بازدید
...