کاربر "gatity"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gatity"

امتیاز: 139 امتیاز (رتبه #118)
سوال ها: 21 (17 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط gatity ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط gatity ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 23 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gatity"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1353 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1250 بازدید
ویرایش 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23112 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1882 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1463 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22123 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0760 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1278 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1797 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16100 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14100 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1275 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.187 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0959 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1598 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65439 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67554 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.184 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14121 بازدید
...