کاربر "gatity"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gatity"

امتیاز: 139 امتیاز (رتبه #120)
سوال ها: 21 (17 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط gatity ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط gatity ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 23 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gatity"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25144 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1164 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.155 بازدید
ویرایش 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2131 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1588 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1383 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2144 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0769 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1185 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16119 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14110 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13120 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.181 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12120 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0863 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14117 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.66548 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71694 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0990 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13130 بازدید
...