کاربر "nirvana"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Nirvana
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nirvana"

امتیاز: 99 امتیاز (رتبه #148)
سوال ها: 21 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط nirvana ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط nirvana ›
نظرها: 21
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 17 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nirvana"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4649 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2731 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7293 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4356 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2346 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2651 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44107 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37183 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2179 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32104 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1974 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1351 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1459 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1783 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2299 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1884 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1575 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1370 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1271 بازدید
...