کاربر "nirvana"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Nirvana
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nirvana"

امتیاز: 99 امتیاز (رتبه #149)
سوال ها: 21 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط nirvana ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط nirvana ›
نظرها: 21
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 17 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nirvana"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1870 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1455 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1467 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1571 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26139 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29223 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1599 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1387 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0961 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.170 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1296 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15110 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1290 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0978 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.182 بازدید
...