کاربر "nirvana"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Nirvana
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nirvana"

امتیاز: 65 امتیاز (رتبه #166)
سوال ها: 13 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط nirvana ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط nirvana ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nirvana"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1826 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0429 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6733 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.97115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4651 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8164 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4149 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2341 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.240 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2661 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2960 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1225 بازدید
...