کاربر "nirvana"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Nirvana
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nirvana"

امتیاز: 99 امتیاز (رتبه #145)
سوال ها: 21 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط nirvana ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط nirvana ›
نظرها: 21
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 17 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nirvana"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8335 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4422 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9158 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6743 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3141 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3648 بازدید
سوال 4 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6105 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4170 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2372 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3797 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2170 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1447 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1554 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1980 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2595 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1976 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1772 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1467 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1368 بازدید
...