کاربر "nirvana"

زمان عضویت: 9 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Nirvana
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nirvana"

امتیاز: 72 امتیاز (رتبه #161)
سوال ها: 14 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط nirvana ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط nirvana ›
نظرها: 12
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nirvana"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7953 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5551 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3833 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3439 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.66121 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3358 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.572 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3249 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2851 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1946 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1746 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2265 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2362 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.126 بازدید
...