کاربر "nirvana"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Nirvana
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nirvana"

امتیاز: 58 امتیاز (رتبه #187)
سوال ها: 10 (4 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط nirvana ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط nirvana ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 9 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nirvana"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6537 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5838 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0634 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.745 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2531 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2232 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.353 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3554 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1421 بازدید
...