کاربر "nirvana"

زمان عضویت: 11 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Nirvana
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nirvana"

امتیاز: 77 امتیاز (رتبه #158)
سوال ها: 14 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط nirvana ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط nirvana ›
نظرها: 14
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nirvana"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59142 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4255 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0982 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3856 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2738 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2746 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2864 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.479 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2959 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2253 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1853 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1753 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.270 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2168 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1134 بازدید
...