کاربر "nirvana"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Nirvana
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nirvana"

امتیاز: 84 امتیاز (رتبه #152)
سوال ها: 17 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط nirvana ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط nirvana ›
نظرها: 15
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nirvana"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5830 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0617 بازدید
سوال 2 هفته قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4386 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52160 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3264 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5986 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2963 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1940 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.248 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2473 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3286 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2365 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2164 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1761 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1560 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1878 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1871 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.138 بازدید
...