کاربر "nirvana"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Nirvana
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nirvana"

امتیاز: 94 امتیاز (رتبه #148)
سوال ها: 19 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط nirvana ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط nirvana ›
نظرها: 21
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 16 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nirvana"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.0945 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.0934 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4638 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4737 بازدید
سوال 2 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.83102 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45167 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2668 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4594 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2469 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1746 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1753 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2178 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2893 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2173 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1869 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1565 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1566 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1784 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1777 بازدید
...