کاربر "mmajlesi"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mmajlesi"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #706)
سوال ها: 6تمام سوال های پرسیده شده توسط mmajlesi ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط mmajlesi ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mmajlesi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.229 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1522 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.229 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1421 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2131 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 4 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1930 بازدید
...