کاربر "mmajlesi"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mmajlesi"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #713)
سوال ها: 7تمام سوال های پرسیده شده توسط mmajlesi ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط mmajlesi ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mmajlesi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.3857 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1836 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1529 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1633 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1225 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2142 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1634 بازدید
...