زیر دریایی چگونه زیر آب می ماند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2422 بازدید

اساس علمی کار زیر دریایی چگونه است؟

سوال 3 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط sina-z (1,122 امتیاز)
تغییر تالار 2 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

بیشتر زیر دریایی های امروزی دارای دو بدنه می باشند: 1- بدنه داخلی 2- بدنه خارجی

آن گاه در میان این دو بدنه، مخزن هایی به صورت "صدف" جای دارند که در آن ها آب یا هوا برای سنگین یا سبک کردن وزن زیر دریایی ها پر می شود. وقتی که زیر دریایی می خواهد در آب فرو برود، شیرهای بزرگ آن را باز می کنند، شیرهایی که به نام "کینگستن" معروف هستند و در زیر مخزن ها قرار گرفته اند.

به این ترتیب، آب وارد مخزن ها می شود و در ضمن، هوای موجود در آن ها را از راه هواکش ها تخلیه می کند. این هواکش ها در بالای مخزن ها قرار دارند. هنگامی که آب به این صورت وارد مخزن ها می شود، زیر دریایی نیز سنگین خواهد شد و به اعماق آب فرو خواهد رفت. سپس وقتی که بخواهد از اعماق دریا بالا بیاید، نخست هواکش ها را می بندد و با دستگاهی هوا را چنان با فشار وارد مخزن ها می کنند که آب درون آنها از شیرهای "کینگستن" دوباره به بیرون رانده می شود.

در این هنگام زیر دریایی سبک می شود و قادر خواهد بود که به آسانی سر از زیر آب بیرون بیاورد.

جواب 2 ماه قبل توسط شاکر (555 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8479 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69432 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54646 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط سوزان (2,461 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,026 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط هیوا (343 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26478 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46887 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3431 بازدید
سوال 2 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (555 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1184 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,947 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...