زیر دریایی چگونه زیر آب می ماند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2236 بازدید

اساس علمی کار زیر دریایی چگونه است؟

سوال 5 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط sina-z (1,127 امتیاز)
تغییر تالار 5 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

بیشتر زیر دریایی های امروزی دارای دو بدنه می باشند: 1- بدنه داخلی 2- بدنه خارجی

آن گاه در میان این دو بدنه، مخزن هایی به صورت "صدف" جای دارند که در آن ها آب یا هوا برای سنگین یا سبک کردن وزن زیر دریایی ها پر می شود. وقتی که زیر دریایی می خواهد در آب فرو برود، شیرهای بزرگ آن را باز می کنند، شیرهایی که به نام "کینگستن" معروف هستند و در زیر مخزن ها قرار گرفته اند.

به این ترتیب، آب وارد مخزن ها می شود و در ضمن، هوای موجود در آن ها را از راه هواکش ها تخلیه می کند. این هواکش ها در بالای مخزن ها قرار دارند. هنگامی که آب به این صورت وارد مخزن ها می شود، زیر دریایی نیز سنگین خواهد شد و به اعماق آب فرو خواهد رفت. سپس وقتی که بخواهد از اعماق دریا بالا بیاید، نخست هواکش ها را می بندد و با دستگاهی هوا را چنان با فشار وارد مخزن ها می کنند که آب درون آنها از شیرهای "کینگستن" دوباره به بیرون رانده می شود.

در این هنگام زیر دریایی سبک می شود و قادر خواهد بود که به آسانی سر از زیر آب بیرون بیاورد.

جواب 5 ماه قبل توسط شاکر (565 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39173 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45211 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76506 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67460 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56712 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط سوزان (2,461 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.921,203 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط هیوا (353 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26495 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45911 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2845 بازدید
سوال 5 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (565 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11200 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,947 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...