زیر دریایی چگونه زیر آب می ماند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2458 بازدید

اساس علمی کار زیر دریایی چگونه است؟

سوال 7 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط sina-z (1,137 امتیاز)
تغییر تالار 7 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

بیشتر زیر دریایی های امروزی دارای دو بدنه می باشند: 1- بدنه داخلی 2- بدنه خارجی

آن گاه در میان این دو بدنه، مخزن هایی به صورت "صدف" جای دارند که در آن ها آب یا هوا برای سنگین یا سبک کردن وزن زیر دریایی ها پر می شود. وقتی که زیر دریایی می خواهد در آب فرو برود، شیرهای بزرگ آن را باز می کنند، شیرهایی که به نام "کینگستن" معروف هستند و در زیر مخزن ها قرار گرفته اند.

به این ترتیب، آب وارد مخزن ها می شود و در ضمن، هوای موجود در آن ها را از راه هواکش ها تخلیه می کند. این هواکش ها در بالای مخزن ها قرار دارند. هنگامی که آب به این صورت وارد مخزن ها می شود، زیر دریایی نیز سنگین خواهد شد و به اعماق آب فرو خواهد رفت. سپس وقتی که بخواهد از اعماق دریا بالا بیاید، نخست هواکش ها را می بندد و با دستگاهی هوا را چنان با فشار وارد مخزن ها می کنند که آب درون آنها از شیرهای "کینگستن" دوباره به بیرون رانده می شود.

در این هنگام زیر دریایی سبک می شود و قادر خواهد بود که به آسانی سر از زیر آب بیرون بیاورد.

جواب 7 ماه قبل توسط شاکر (565 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38202 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47260 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72538 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65499 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63843 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط سوزان (2,461 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.031,432 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط هیوا (373 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26516 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45944 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44105 بازدید
سوال 7 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (565 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12230 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,947 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...