زیر دریایی چگونه زیر آب می ماند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.22114 بازدید

اساس علمی کار زیر دریایی چگونه است؟

سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط sina-z (1,202 امتیاز)
تغییر تالار 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

بیشتر زیر دریایی های امروزی دارای دو بدنه می باشند: 1- بدنه داخلی 2- بدنه خارجی

آن گاه در میان این دو بدنه، مخزن هایی به صورت "صدف" جای دارند که در آن ها آب یا هوا برای سنگین یا سبک کردن وزن زیر دریایی ها پر می شود. وقتی که زیر دریایی می خواهد در آب فرو برود، شیرهای بزرگ آن را باز می کنند، شیرهایی که به نام "کینگستن" معروف هستند و در زیر مخزن ها قرار گرفته اند.

به این ترتیب، آب وارد مخزن ها می شود و در ضمن، هوای موجود در آن ها را از راه هواکش ها تخلیه می کند. این هواکش ها در بالای مخزن ها قرار دارند. هنگامی که آب به این صورت وارد مخزن ها می شود، زیر دریایی نیز سنگین خواهد شد و به اعماق آب فرو خواهد رفت. سپس وقتی که بخواهد از اعماق دریا بالا بیاید، نخست هواکش ها را می بندد و با دستگاهی هوا را چنان با فشار وارد مخزن ها می کنند که آب درون آنها از شیرهای "کینگستن" دوباره به بیرون رانده می شود.

در این هنگام زیر دریایی سبک می شود و قادر خواهد بود که به آسانی سر از زیر آب بیرون بیاورد.

جواب 1 سال قبل توسط شاکر (615 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3214 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34279 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44367 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6615 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52553 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,360 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار علم و دانش توسط سوزان (2,461 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.171,945 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار علم و دانش توسط هیوا (408 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25563 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.451,065 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.96504 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (615 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...