کاربر "Reza.R"

زمان عضویت: 2 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Reza.R
محل زندگی: Iran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Reza.R"

امتیاز: 636 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 68 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Reza.R ›
جواب ها: 43 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Reza.R ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 31 سوال, 58 جواب
رأی های داده شده: 89 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 96 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Reza.R"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.429 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6346 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5437 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.744 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 48 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3672 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.23127 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6237 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8752 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6439 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7747 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6439 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6137 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4633 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4434 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4835 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4131 بازدید
...