کاربر "Reza.R"

زمان عضویت: 8 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Reza.R
محل زندگی: Iran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Reza.R"

امتیاز: 841 امتیاز (رتبه #33)
سوال ها: 74 (19 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Reza.R ›
جواب ها: 59 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Reza.R ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 33 سوال, 67 جواب
رأی های داده شده: 100 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 115 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Reza.R"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.926 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65934 بازدید
+3 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,079 بازدید
+2 رأی
17 جواب میانگین بازدید روزانه 5.2811,366 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1823 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1722 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2634 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.246 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3752 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4564 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1623 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3854 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.466 بازدید
+5 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 4.5411,872 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2847 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4668 بازدید
...