چارت سازمانی در پرتال WISE

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.09103 بازدید

برای تعریف چارت سازمانی در پرتال WISE چگونه باید عمل کرد؟
در بخش سمت های سازمانی می توان جایگاه هر سازمان (پست) را تعریف کرد اما رابطه پدر فرزندی که لازمه چارت سازمانی می باشد ظاهرا وجود ندارد؟

سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط A.ahmadisalem (0 امتیاز)
تغییر تالار 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

هر سمت یک سازمان دارد. رابطه پدر و فرزندی بین سازمانها تعریف می شود. سمت فقط در یک سازمان قرار می گیرد. رابطه پدر و فرزندی بین سمتها از سازمانهایشان استخراج می شود.

جواب 3 سال قبل توسط seyyedjamalal (1,220 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
ممنون از پاسخگویی
منطورم چارت سازمانی برای یک سازمان می باشد
مثلا مدیر عامل ---> مدیرپروژه (به عنوان فرزند مدیر عامل) و همینطور تا چند سطح پیش برویم
مدیر عامل و مدیر پروژه هر دو در یک سازمان هستند!!
مفهوم سازمان در پرتال یک مفهوم عام است که هر تقسیم بندی سازمانی درشت دانه یا ریزدانه را در بر میگیرد. می توانید برای مدیر پروژه یک سازمان از حنس واحد سازمانی درست کنید و مدیر پروژه را در آن قرار بدهید. هنگام تعریف سمت مدیر پروژه تیک رییس را بزنید. به این معنی که مدیر پروژه رییس آن واحد سازمانی است.

لازم به تذکر است مدیر عامل یا مدیر پروژه عناوین خوبی برای سمت نیستند.  چیزی شبیه "مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی" می تواند عنوان سمت مناسبی باشد.

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0884 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0771 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0992 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0360 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14147 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13142 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1165 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16121 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...