0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

می خواهم در یک صفحه PHP به اطلاعات JSON درون body درخواست http که توسط کلاینت ارسال شده است دسترسی داشته باشم.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

تابع json_decode یک رشته JSON را به آرایه تبدیل می کند:

$inputJSON = file_get_contents('php://input');
$input= json_decode( $inputJSON, TRUE ); //convert JSON into array

در صورتی که می خواهید تابع json_decode بجای آرایه به شما آبجکت بعنوان خروجی بدهد، پارامتر دوم را یا false بدهید و یا مشخص نکنید (مقدار پیشفرض false است):

$json = '{"foo-bar": 12345}';
$obj = json_decode($json);
print $obj->{'foo-bar'}; // 12345

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 550 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط keynet (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 765 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 539 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 378 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 587 بازدید
...