0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

در PHP چگونه می توان صفحاتی ایجاد کرد که بجای HTML فقط حاوی اطلاعات در قالب JSON باشند؟ همانند سرویس های REST

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

در ساده ترین حالت با استفاده از تابع echo محتوای خروجی تابع json_encode را درون صفحه PHP قرار می دهیم. حتما باید با استفاده از تابع header مقدار Content-type صفحه بازگشتی را برابر application/json قرار دهیم:

<?php
$data = array( 'name' => 'javabyab', 'age' => 3 );
header('Content-type: application/json');
echo json_encode( $data );
// prints json object {"name":"God","age":-1}  
?>

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 648 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 387 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 550 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط keynet (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 388 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 539 بازدید
...