0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

وقتی با استفاده از json_decode یک رشته JSON را به آرایه تبدیل می کنیم چگونه می توان به اطلاعات درون آن دسترسی داشت؟ برای مثال در ساختار زیر:

{
  "e": "none",
  "f": "test",
  "g": [
    {
      "g1": "text2",
      "g9": {
        "text3": {
          "g91": 0,
          "g92": [
            "text5"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "g1": "text1",     
      "g9": {
        "text4": {
          "g91": 0,
          "g92": [
            "text6",
            "text7"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

چگونه می توان به مقدار g91 دست یافت.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

پس از تبدیل رشته JSON به آرایه با استفاده از متذ json_decode بصورت زیر می توان به عناصر آن دسترسی داشت:

$output = json_decode($input,TRUE);
$value = $output['g'][0]['g9']['text3']['g91']

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 641 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 471 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 839 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 463 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 913 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 764 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط مسافر (922 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 655 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 546 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 760 بازدید
...