+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
مکانیسم و نحوه اثرگذاری الکل درضد عفونی کردن و از بین بردن سطوح میکروبی به چه شکلی است؟ آیا میکروبها رو از بین میبره یا فقط  تاثیر اونها رو غیرفعال و خنثی میکنه؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
کاربردهای پزشکی و گندزدایی الکل به دلیل نفوذ فوق العاده به داخل منافذ و حفره ها وایجاد تجمع و انعقاد در پروتئين‌‌هاي ساختار سلولی میکروب و باکتری های گرم مثبت و منفی و باکتری های مقاوم به اسید با غلظت 70 تا 80 درصد موجب مرگ عوامل میکروبی می شوند. کندی عملکرد الکل باعث می شود که زمان کافی برای نفوذ به ساختار باکتری ها داشته باشد و سپس پروتئین های باکتری را لخته کند و باکتری را بدین ترتیب از بین ببرد.

لازم به ذکر است که برخلاف تصور متداول میزان خلوص الکل هیچ ارتباطی با میزان خاصیت ضدعفونی کننده آن ندارد و چه بسا الکل هایی با درصد خلوص پایین تر بهتر برای این منظور بهترعمل می کنند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 14.9هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 29.8هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 172هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 995 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 745 بازدید
...