0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

خروجی String از یک شئ Date جاوا می خواهم که فقط شامل ساعت، دقیقه و ثانیه باشد:

13:51:39

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

باید فرمت String مدنظر خود را به کلاس SimpleDateFormat بدهید:

SimpleDateFormat dtf = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
dtf.format(date);

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 759 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 328 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 516 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 517 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 614 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 814 بازدید
...