0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

مقدار خروجی stored procedure من یک Integer است و می خواهم خروجی آن را به کلاس java.lang.Integer نگاشت کنم اما hbm زیر خطای Unknown entity: java.lang.Integer می دهد:

<hibernate-mapping>
  <class name="com.javabyab.test.Student" table="student" ...>
 
    ...
  </class>
 
  <sql-query name="callSomeStudentRelatedProcedure">
  <return alias="student" class="java.lang.Integer"/>
  <![CDATA[exec [dbo].[SomeStudentRelatedProcedure] @param1 = NULL,
@param2 = :param2]]>
  </sql-query>
 
</hibernate-mapping>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

بجای استفاده از تگ return از تگ return-scalar استفاده کنید:

<sql-query name="callSomeStudentRelatedProcedure">
  <return-scalar column="columnName" type="int"/>
  <![CDATA[exec [dbo].[SomeStudentRelatedProcedure] @param1 = NULL,
   @param2 = :param2]]>
</sql-query>

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 388 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 243 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 304 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 641 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 407 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 298 بازدید
سوال شده 4 سال قبل در برنامه نویسی توسط masoud65 (27 امتیاز)
...